De eerste verloning van 2018: wat verandert er allemaal?

 In Blog

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Het is alweer bijna tijd voor de eerste verloning van het jaar. De regering heeft op de valreep nog de nodige regels verandert, en jij mag dat gaan toepassen. Maar wat verandert precies voor jouw medewerkers? Als kennispartner deelt Yellow Yard met jou de belangrijkste wijzigingen, zodat jij klaar bent voor alle vragen die jij kan gaan krijgen van je collega’s.

In 2018 zijn er de nodige veranderingen op het gebied van de inkomsten- en loonbelasting. Verderop in dit artikel vind je alle veranderingen die zijn doorgevoerd. Naast de veranderingen op het gebied van belastingen zijn in de Verzamelwet 2018 een aantal dringende zaken afgesproken.

In 2018…

 • gaat de no-riskpolis voor ouderen in vanaf 56 jaar. Wanneer je een oudere WW-gerechtigde aanneemt en deze uitvalt door ziekte, zijn hier voor de werkgever geen kosten aan verbonden.
 • kunnen werknemers met een aanvullende WW-uitkering (omdat de nieuwe functie tegen een lager loon wordt uitgevoerd) deze uitkering nu stop zetten. Daarmee vervalt de sollicitatieplicht.
 • gaat het Lage-Inkomens-Voordeel berekend worden op basis van het Sociale Verzekeringsloon. Werknemers met een laag inkomen mogen gebruikmaken van een jaarlijkse korting op de loonheffingen. Vanwege technische problemen is uitbetaling pas na twee maanden mogelijk.
 • mogen vacatures niet langer gericht zijn op bepaalde leeftijdscategorieën, ook niet in het belang van de bestrijding van jeugd- of ouderenwerkloosheid. Eventueel kan de minister besluiten deze maatregel met een AMvB terug te draaien.
 • dient het uitbetalen van loon binnen het tijdvak na de gewerkte uren gedaan te worden. Dit tijdvak is maximaal een maand.
 • heeft iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen zich vanaf 1 maart geregistreerd in een personenregister. Dit om misstanden zoveel mogelijk te voorkomen. De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoerende organisatie.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de GDPR in werking. Deze zal ook van invloed zijn op de verwerking van persoonsgegevens van jouw personeel. Yellow Yard is al druk bezig met deze nieuwe regelgeving te verwerken binnen het systeem.Houd er rekening mee dat dit ook bij jou op de werkvloer doorgevoerd zal moeten worden.

Veranderingen in de verloning: inkomsten- en loonbelasting

 • Vanaf 1 januari gaat het tarief in de tweede en derde schijf van 40,8% naar 40,85%. In schijf 4 gaat het percentage van 52% naar 51,95%
 • Per 1 januari 2018 zijn de bedragen van heffingskortingen anders en zijn enkele heffingskortingen aangepast.
  • De werkbonus komt te vervallen in 2018.
  • De algemene heffingskorting wordt hoger bij een inkomen van € 20.142. Dit was tot vorig jaar € 19.982. De maximale heffingskorting voor 2018 is € 2.265.
  • De arbeidskorting is vanaf 2018 maximaal € 3.249. Vanaf een inkomen van € 33.112 wordt de arbeidskorting lager.
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2018 maximaal € 1.052.

Lees meer over de veranderingen in de heffingskortingen in het eindejaarspersbericht.

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Minimumloon & Uitkeringen

De Wet DBA is in de koelkast gezet. Zekerheid hierover volgt op zijn vroegst in de loop van 2019. In een poging schijnzelfstandigheid toch te bestrijden, heeft de regering bepaald dat iedere zelfstandige opdrachtnemer recht heeft op een wettelijk minimumloon. Verder geldt er een minimum uurtarief van tussen de € 15,- en € 18,- per uur. Dit geldt voor werk dat langere tijd uitgevoerd wordt en gezien kan worden als reguliere bedrijfsactiviteit.

Yellow Yard doet altijd haar best om je bij te staan met de laatste informatie en uiteraard de beste software-oplossing. Om jou te ondersteunen bij de werving en instroom van personeel. Wil je alles ondanks ons mooie overzicht nog even extra goed nalezen? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.

 

 

 

Plan direct een online demo in!

Benieuwd geworden naar Yellow Yard? Laat je e-mailadres achter voor onze brochure en vraag direct een demo aan!


Recent Posts
Joost mag het weten