Inleiding

Een goed ingericht geautomatiseerde workflow in Yellow Yard maakt je werkdag vele malen efficiënter. De workflow is een weerspiegeling van je eigen bedrijfsproces en laat je de kandidatenstroom beheren. Zo weet je precies welke actie er per kandidaat vereist is.

In dit voorbeeld maken we een workflow aan voor het beheren van je kandidaten.

N.b. een werkproces kan alleen door SuperUsers (“Administrators”) worden ingericht.

Stappen

Navigeer naar Instellingen -> Stamtabellen -> Koppeling – Status. Hier kunnen alle statussen voor de kandidaten workflow worden aangepast, aangemaakt of verwijderd.


Het menu waar de workflow kan worden gewijzigd

Je ziet een overzicht met alle opties die je kunt weergeven in je kandidaat workflow. Op basis van de stappen die een kandidaat binnen je organisatie doorloopt maak je deze opties aan. In de kolom Type geef je aan of het een Actueel of Niet actueel dossier betreft. Afgewezen kandidaten zijn niet actueel meer; je doet er actief niets meer mee zoals bijvoorbeeld het inplannen van een gesprek.

De kolom Zichtbaar managersportal heeft betrekking organisaties waarbij een stap in het werkproces eerst via de manager loopt. Voor recruitment agencies kan deze blijven staan op Ja + Bewerkbaar.

De Fase bepaalt in welk werkblok je kandidaat zal worden getoond. In ons voorbeeld zijn dit vier verschillende fasen: Nieuw, Afgehandeld, Gesprekken en Beoordeling.

Wanneer je alle bovenstaande zaken hebt ingesteld is het tijd om je resultaat te bekijken! Met de instellingen uit ons voorbeeld ziet het er dan als volgt uit:

Screenshot_2021-10-13_at_10.31.18.png
Het procesbord waarin je kandidaten overzichtelijk in kaart brengt met bijbehorende status

Wil je meer weten over deze nieuwe module of heb je vragen? Schiet gerust een ticket in vanuit je Yellow Yard omgeving!